Γιατί έτσι…

Δημοσιεύτηκε την Κατηγορίες Blog,Videos

Όσο περισσότερο θα εξαρτάται η ευημερία ενός από τη δυστυχία κάποιου άλλου, αντιστοίχως τόσο ανασφαλής θα αισθάνεται ο ευημερεύων……Δίκαια